Thursday, December 21, 2006

Dorkbot aproaching

DORKBOT HELSINKI, 7 January 2007 in Kiasma Seminar Room
with the Association of Experimental Electronics & Tuomo Tämmenpää:-:-:-:-:

Sunday 7th of January 2007

3 PM

Kiasma Seminar room

(The event is free of charge)


:-:-:-:-:


Our next iltama is dedicated to the first edition of Dorkbot Helsinki.
Dorkbot was first organized in NYC in 2000 as a monthly gathering of
artists,
scientists and anyone else "doing strange things with electricity". Later
on, other people realized that their home city was in dire need of such a
meeting, and dorkbot started to spread to other cities in different parts of
the world (www.dorkbot.org). The Dorkbot Helsinki event is hosted by Antti
Ahonen / The Association of Experimental Electronics (Kokeellisen
elektroniikan seura), with presentations by the Association of Experimental
Electronics and media artist & designer Tuomo Tämmenpää:

*Art and Automation: The Association of Experimental Electronics (AEE) will
introduce their new art-automation project, present some prototypes, and
tell about their future plans with these automation experiments. Art and
Automation is an on-going process started in 2006.

*Work in process, Ana-Digi bleeps and talking toys: Tuomo Tämmenpää will
give a short peekaboo of his ongoing experiments with electronics and toys
including: DIY analogue synthesizer gets punished by micro controlled
sequencer, early experiments with voiding some warranties with circuit
bending and talking toys that try to really understand each other while he
is trying to understand why he is doing all this.


(Please scroll down for further information on the artists & projects)


:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-


*THE ASSOCIATION OF EXPERIMENTAL ELECTRONICS (Kokeellisen elektroniikan
seura)
The Association of experimental electronics is a group of people working
on the area of creative audio electronics. They tear apart old consumer
electronics and electronic waste, and turn them into sound-producing
devices. Their projects - including concerts, installations and workshops -
have been presented in various European countries.

[IN FINNISH]

*Kokeellisen elektroniikan seura (The Association of Experimental
Electronics)

Kokeellisen elektroniikan seura valmistaa ääntätuottavia koneita
elektroniikkajätteestä, ja esitteleen niitä erilaisten taiteenlajien
piirissä, usein myös taiteen ulkopuolella. Seura on tuottanut lukuisia
installaatioita, konsertteja, muita esityksiä sekä opettanut kokeellista
elektroniikkaa erilaisissa työpajoissa.

Seuran strategia on edetä laajalla rintamalla niin virallisen taiteen
piirissä museoissa, kuin maanalla vaihtoehtoisten taidemuotojen parissa.
Projekteja toteutetaan niin euroopan metropoleissa, kuin syrjäkylillä ja
lähiöissäkin.

Kyseessä on pilottiprojekti, jonka tehtävänä on koestaa erilaisia sähköisen
taiteentuotannon menetelmiä, jotka voisivat toimia vielä digitaalisen ajan
jälkeenkin.


Taide ja automaatio*

Automaatio lienee teollisen sivistyksemme tärkein elinehto. Ilman
höyrykonetta, tehdasta, automaatioon alistuvaa ihmistä ja myöhemmin
robotiikkaa, meillä ei olisi sitä materiaalista vaurautta josta me vielä
nautimme.

Yleensä taiteilijoiden oletetaan käsittelevän teemoja, jotka ovat
kulttuurille olennaisia, mutta jostain syystä automatiikkaa käsittelevää
taidetta, tai taideautomatiikkasovelluksia näkee hyvin harvoin. Futuristit
tekivät aikoinaan kokeiluja äänikoneiden kanssa, surrealistit
automaattikirjoituksen, ja Warholl taiteen liukuhihnatuotannon parissa,
mutta taiteen valtavirta on silti säilyttänyt vahvan "käsityön" leiman.

Taide on myös selvinnyt yllättävän hyvin yhteiskunnassamme muuten
vallallaolevan tehostamisen ja priorisoimisen keskellä. Samalla kun kaikilta
teollisuuden aloilta on karsittu suunnattomasti työpaikkoja, ja jopa
palvelusektorilla erilaiset automaatit valtaavat jatkuvasti uusia
sovellusalueita, taidemaailman sisällä status quo on säilynyt. Esimerkiksi
taidemaalarit maalaavat pääosin samoilla välineillä kuin aina.

Tavoitteenamme on nostaa vakavaa keskustelua taiteilijan roolista
teknistyneessä yhteiskunnassa: tarvitaanko nykymusiikin soittamiseen
muusikkoa, tai nykytaiteen tuottamiseen taiteilijaa? Onko taiteellinen
työskentely automatisoitavissa; jos on niin miksei sitä ole tehty, jos ei
ole niin mikä sen erottaa muista yhteiskunnan alueista?

Kokeellisen elektroniikan seura, johtava kokeellisen elektroniikan
marginaalitaidesovellusten tuottaja pohjoiseuroopassa, on nyt lähtenyt
tutkimaan taideautomaation mahdollisuuksia ja uhkia. Kyseessä on työnalla
oleva projekti, 7.1 esittelemme yleisölle niin projektiamme sen varhaisessa
vaiheessa, esittelemme joitain valmistamiamme prototyyppejä, sekä käymme
seuran historian kautta omaa kiinnostustamme taideautomatiota kohtaan.*TUOMO TÄMMENPÄÄ
Tuomo Tammenpää, born 1969, has a background in visual arts and design. He
works as a media artist and designer in Finland sharing his time between
practice-based research and development, art productions and commercial
design work. After ten years of work with interactive installations and
screen based design he has focused his work on exploring the potential of
physical and ubiquitous computing and tangible media in artistic and design
practice. Currently, Tuomo collaborates with an English game designer Daniel
Blackburn on electronically enhanced games and plays. They are interested in
combining the social and physical aspects from plays and board games with
the computational possibilities of micro controlled electronics. In his
artistic practice Tuomo is studying the use and misuse of everyday
electronic devices in the context of demystification and democratisation of
technology. Hacking, modifying, circuit-bending and reverse-engineering
provide the working context where he questions the relationship between the
electronic objects, the consumers and the objectives of consumer electronics
industry.

Tuesday, December 12, 2006

AEE on TV

img_0044.jpg

After being in north france TV last friday, we will be featured in finnish TV this week. Thursday 14.12 we will be in "Kamera kiertää" show on TV2 18.20.

Monday, December 11, 2006

La braderie de l'art

We just came back from Robeaux, France. The consept of the event is to invite 100 artists from all over the world to robeaux for a busy weekend turning all kinds of recycled materials into art.

Time was 24hours, starting Saturday 19.00, ending Sunday 19.00. We were there all that time working on the materials the organizers had gathered for us, making and selling soundprodusing devices. For us the 24h timelimit was very challenging, because working with electronics is usyally much slower.

IMG_2032.JPG

But we did get devices done, many of those sold and wi did have a great time. Hope we will be back there next year, because it is a great consept.

Wednesday, December 06, 2006

Hungarian Karaoke premier today

img_0761.jpg

Today there is the premiere of hungarian karaoke show in theater Vanha Juko, Lahti. Association of experimental electronics provided the hungarian karaoke-suitcase for the show.

More pictures of our suitcase here